8. Doplňujúce voľby predsedov Disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami

Materiál č.: SR 191/2014

Predkladateľ: Sudcovské rady, pléna sudcov
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy