9. Doplňujúce voľby členov Disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 192/2014

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy