10. Žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o stanovisko k účasti JUDr. Petra Šamka, sudcu Krajského súdu v Bratislave v projekte Prezídia Policajného zboru

Materiál č.: SR 140/2017

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Bratislave
Výsledok: Stiahnutý z programu

Obsah materiálu

Prílohy