2. zasadnutie Súdnej rady SR

26. feruára 2018 o 11:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 296/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 302/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 97/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 98/2018
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 101/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 112/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: KSR 173/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 92/2017
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 99/2018
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 111/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Č. uznesenia: