6. zasadnutie Súdnej rady SR

25. júna 2018 o 12:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej Republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 205/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 201/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 175, 176/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 229, 230, 231/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 211/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 236/2018
  Predkladá: Predseda Špecializovaného trestného súdu
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 228/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu Banskej Bystrici
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 204/2018
  Predkladá: Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 11. Č. m.: SR 78/2018
  Predkladá: Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 232/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 13. Č. m.: SR 190/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: