7 . zasadnutie Súdnej rady SR

4. septembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
160/2018 Ponuka projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2017/2018 - zmena uznesenia č. 46 z 25. septembra 2017
140/2018 Prerokovanie návrhu programu
161/2018 Zaujatie stanoviska k listu JUDr. Ivana Rumanu z 3. septembra 2018
141/2018 Prerokovanie návrhu programu
143/2018 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Rožňava
156/2018 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018
151/2018 Dočasné pridelenie JUDr. Jaroslava Bugeľa, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Svidník
162/2018 Zaujatie stanoviska k listu JUDr. Ivana Rumanu z 3. septembra 2018
142/2018 Prerokovanie návrhu programu
144/2018 Návrh na vymenovanie JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. do funkcie sudcu s pridelením na Krajský súd v Košiciach
152/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca Krajského súdu v Prešove
153/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Anita Filová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave
154/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Peter Molčan, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
155/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Martin Ľupták, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
157/2018 Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti
150/2018 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky
158/2018 Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti
149/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
159/2018 Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti
145/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »