8. zasadnutie Súdnej rady SR

24. septembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 164/2018, 165/2018, 166/2018, 167/2018

 2. Č. m.: SR 229, 230, 231/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 273, 274, 275/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 168/2018

 4. Č. m.: SR 173/2018
  Predkladá: JUDr. Anna Vargová
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 171/2018

 5. Č. m.: SR 237/2018
  Predkladá: Mgr. Boris Vittek
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 172/2018

 6. Č. m.: SR 78/2018
  Predkladá: Bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 174/2018, 175/2018, 176/2018, 177/2018, 178/2018

 7. Č. m.: SSR 106/2018
  Predkladá: Právnická osoba
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 179/2018

 8. Č. m.: SR 277/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 173/2018

 9. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 169/2018, 170/2018, 180/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 129/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 276/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 267/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 278/2018
  Predkladá: Poľská súdna rada
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.:
  Predkladá: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: