9. zasadnutie Súdnej rady SR

24. októbra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
199/2018 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky
182/2018 Prerokovanie návrhu programu
197/2018 Návrh Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky
183/2018 Prerokovanie návrhu programu
184/2018 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy
185/2018 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021
187/2018 Správa o výsledkoch revízie na Krajskom súde v Trnave
194/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
196/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
185/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021
200/2018 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021
195/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky
186/2018 Žiadosť vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o súhlas s účasťou sudcov na implementácii národného projektu „Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1“
200/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021
198/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky
181/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
188/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
189/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
190/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
191/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
1 2 »