11. zasadnutie Súdnej rady SR

17. decembra 2018 o 11:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 258/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 324
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 5. Č. m.: SR 325/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 136/2018
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 327/2018
  Predkladá: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 8. Č. m.: SR 316/2018
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia:

 9. Č. m.: SR 326/2018
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:

 10. Č. m.: SR 310/2018
  Predkladá: Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:

 11. Č. m.:
  Predkladá: Mgr. Pavol Žilinčík
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: