21. zasadnutie Súdnej rady SR

20. októbra 2014 o 10:00 hod.,
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 339

 2. Č. m.: SR 148/2014
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 341

 3. Č. m.: SR 148/2014
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 148/2014
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 342

 5. Č. m.: SR 114/2014
  Predkladá: Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 344

 6. Č. m.: SR 166/2014
  Predkladá: Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 343

 8. Č. m.: SR 169/2014
  Predkladá: Prezident Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 346

 9. Č. m.: SR 50/2014, SR 51/2014, SR 52/2014
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
  Národná rada Slovenskej republiky,
  Sudcovské rady
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 345

 10. Č. m.: SR 181/2014
  Predkladá:
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 11. Č. m.: SR 180/2014
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 179/2014
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 13. Č. m.: KSR 121/2014
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 14. Č. m.: SR 188/2014
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 347

 15. Č. m.: SR 187/2014
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 347

 16. Č. m.: SR 189/2014
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 348

 17. Č. m.: SR 190/2014
  Predkladá: Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 174/2014
  Predkladá: Advokátska kancelária JUDr. Tatiana Polková
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: KSR 42/2014
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Neprerokovaný
  Č. uznesenia: