35. zasadnutie Súdnej rady SR

19. októbra 2015 o 13:00 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 548

 2. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 550

 3. Č. m.: SR 212/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 553

 4. Č. m.: SR 172/2015
  Predkladá: JUDr. Peter Rajňák
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 551

 5. Č. m.: SR 210/2015
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 552

 6. Č. m.: SR 211/2015
  Predkladá: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 552

 7. Č. m.: SR 41/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 557

 8. Č. m.: SSR 62/2015
  Predkladá: Aliancia Fair-play
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 558

 9. Č. m.: SSR 59/2015
  Predkladá: Bohumil Čider
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 559

 10. Č. m.: SR 179/2014
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 560

 11. Č. m.: SR 219/2013
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 143/2015
  Predkladá: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 561

 13. Č. m.: SR 224/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 562

 14. Č. m.: SR 226/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 554

 15. Č. m.: SR 229/2015
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 555

 16. Č. m.: SR 230/2015
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 556

 17. Č. m.: SR 168/2015
  Predkladá: JUDr. Eva Fulcová
  prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 563

 18. Č. m.: SR 216/2015
  Predkladá: Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 564

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 208/2015
  Predkladá: Odborový zväz justície v Slovenskej republike pri Okresnom súde Liptovský Mikuláš
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: