36. zasadnutie Súdnej rady SR

30. novembra 2015 o 12:00 hod.,
zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 565

 2. Č. m.: SR 239/2015
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 568

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 569

 4. Č. m.: SR 223/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Neschválený
  Č. uznesenia: 570, 571

 5. Č. m.: 229/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 572

 6. Č. m.: SR 222/2015
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 573

 7. Č. m.: SR 231/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 574

 8. Č. m.: SR 231/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 575, 576

 9. Č. m.: SR 220/2015, SR 244/2015
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Predseda Krajského súdu Nitra
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 577, 578

 10. Č. m.: SR 202, 203, 204/2015
  Predkladá: Sudcovské rady, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 567

 11. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

 12. Č. m.: SR 232/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 579

 13. Č. m.: SR 234/2015
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 580

 14. Č. m.: SR 241/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 582

 15. Č. m.: SSR 97/2015
  Predkladá: JUDr. Viliam Dohňanský
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 583

 16. Č. m.: SSR 98/2015
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál: Odročený
  Č. uznesenia: 584

 17. Č. m.: SR 236/2015
  Predkladá: JUDr. Dana Bystrianská
  Materiál: Spojené s bodom č. 14
  Č. uznesenia:

 18. Č. m.: SR 242/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 585

 19. Č. m.: SR 41/2015
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 581

 20. Č. m.: SR 219/2015
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: KSR 76/2015
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 130/2015
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 3. Č. m.: SR 237/2015
  Predkladá: Stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 4. Č. m.: SR 249/2015
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: