4. zasadnutie Súdnej rady SR

26. feruára 2013 o 09:00 hod.,
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 55

 2. Č. m.:
  Predkladá:
  Č. uznesenia: 56

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 57, 58

 4. Č. m.: SR 42/2013
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 59

 5. Č. m.: SR 53/2013
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 60

 6. Č. m.: SR 54/2013
  Predkladá: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 61

 7. Č. m.: SR 48/2013
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 62

 8. Č. m.: SR 147/2012
  Predkladá: JUDr. Eliška Wagshalová
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 63

 9. Č. m.: SR 40/2013
  Predkladá: JUDr. Rastislav Sikorjak
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 64

 10. Č. m.: SR 115/2012
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia: 65

 11. Č. m.: SR 1/2012
  Predkladá: Sudcovské rady
  Č. uznesenia: 66

 12. Č. m.:
  Predkladá:
  Materiál: Prerokované
  Č. uznesenia:

 13. Č. m.:
  Predkladá:
  Materiál: Prerokované
  Č. uznesenia: Uznesenie č. 67

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie: