6. zasadnutie Súdnej rady SR

16. apríla 2013 o 09:00 hod.,
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 81

 2. Č. m.: SR 55/2013
  Predkladá: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Prerokované
  Č. uznesenia: 83

 3. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 84

 4. Č. m.: SR 84/2013
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 85

 5. Č. m.: SR 88/2013
  Predkladá: Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 86

 6. Č. m.: SR 68/2013
  Predkladá: JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová
  Materiál: Vypustený z programu
  Č. uznesenia:

 7. Č. m.: SR 82/2013
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 87

 8. Č. m.: SR 87/2013
  Predkladá: Predseda Rady Justičnej akadémie SR
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 88

 9. Č. m.: SR 46/2013
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 89

 10. Č. m.: SR 47/2013
  Predkladá: Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 90

 11. Č. m.: SR 73/2013
  Predkladá:
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 93

 12. Č. m.: SR 29/2013
  Predkladá: Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokované
  Č. uznesenia: 91

 13. Č. m.: SR 71/2013
  Predkladá:
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 92

 14. Č. m.: SR 94 /2013
  Predkladá: Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 94

 15. Č. m.: KSR 52/2013
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 95

 16. Č. m.: SR 95/2013
  Predkladá: Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 96

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SSR 44/2012, SSR 47/2012
  Predkladá:
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: