13. Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017

Materiál č.: SR 78/2017

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy