8. Informácia o návšteve prezidenta Európskeho súdu pre ľudské práva

Materiál č.: SR 87/2017

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy