12. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 154/2013

Predkladateľ: Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy