5. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Kataríny Batisovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave

Materiál č.: SR 131/2017

Predkladateľ: Predseda Krajského súdu v Trnave
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy