12. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

Materiál č.: SR 172/2017

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy